KSPL 54 INS 3882/2010-A-9
KSPL 54 INS 3882/2010-A-9

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Milošem Benetkou v insolvenční věci dlužníka: DUHA Car spol. s r.o., 340 12 Měčín-Radkovice 48, IČ 25033409, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 2.6.2010 č.j. KSPL 54INS 3882/2010-A-7,

takto :

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 2.6.2010 č.j. KSPL 54INS 3882/2010-A-7 s e z r u š u j e .

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni.

Krajský soud v Plzni dne 23. 7. 2010

JUDr. Miloš Benetka, v.r. samosoudce

Za správnost: Františka Mašková