KSPL 54 INS 3795/2010-A-11
KSPL 54 INS 3795/2010-A-11

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Milošem Benetkou v insolvenční věci dlužníka: RUZEK ASSOCIATES, s.r.o.-v likvidaci, IČ: 25218352, Adresa: Resslova 18, 301 00 Plzeň, jednající likvidátorem JUDr. Miroslavou Krausovou, 331 62 Manětín 230,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 3795/2010-A-9 ze dne 06.08.2010 s e m ě n í tak, že řízení se nezastavuje.

Odůvod ně ní:

Dne 13.04.2010 byl soudu doručen insolvenční návrh dlužníka: RUZEK ASSOCIATES, s.r.o.-v likvidaci, IČ: 25218352, Adresa: Resslova 18, 301 00 Plzeň, jednající likvidátorem JUDr. Miroslavou Krausovou, 331 62 Manětín 230. Téhož dne byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku vyhláška, kterou bylo zahájeno insolvenční řízení.

Usnesením Krajského soudu v Plzni č.j.-A-9 ze dne 06.08.2010 bylo insolvenční řízení ve věci dlužníka RUZEK ASSOCIATES, s.r.o.-v likvidaci, IČ: 25218352, Adresa: Resslova 18, 301 00 Plzeň zastaveno.

Dne 19.08.2010 podal dlužník proti tomuto rozhodnutí odvolání (dokument A-10).

Soud tímto usnesením rozhodl, a to postupem podle § 95 IZ, o změně usnesení č.j.-A-9 ze dne 06.08.2010 tak, že řízení se nezastavuje.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

Krajský soud v Plzni dne 26.01.2011

Za správnost: JUDr. Miloš Benetka, v.r. Františka Mašková samosoudce