KSPL 54 INS 16058/2010-A-7
KSPL 54 INS 16058/2010-A-7

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Milošem Benetkou v insolvenční věci dlužníka: Stanislav Denk, r.č: 630803/1290, bytem Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně, dlužník zastoupen JUDr. Pavlem Turoňem, advokátem se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 1461,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 16058/2010-A-5 ze dne 10.1.2011 , s e r u š í .

ODŮVODNĚNÍ

Dne 27.12.2010 byl ke zdejšímu soudu podán insolvenční návrh dlužníka Stanislava Denka, bytem Mariánské Lázně, Ruská 155/3. Usnesením č.j. KSPL 54 INS 16058/2010-A-5 dne 10.1.2011 byl tento insolvenční návrh odmítnut.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání.

Dle ustanovení § 95 insolvenčního zákona, kdy rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

Soud tedy za použití § 95 insolvenčního zákona tímto usnesením odvolání zcela vyhověl a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni.

Krajský soud v Plzni dne 3.2.2011

JUDr. Miloš Benetka, v.r. samosoudce

Za správnost: Františka Mašková