KSPL 54 INS 15544/2010-A-10
KSPL 54 INS 15544/2010-A-10

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Milošem Benetkou v insolvenční věci dlužníka: Anna anonymizovano , anonymizovano , Zámecká 1394, 347 01 Tachov, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 11.2.2011, č.j. KSPL 54 INS 15544/2010-A-7,

takto :

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 11.2.2011 č.j. KSPL 54 INS 15544/2010-A-7 s e m ě n í tak, že insolvenční návrh s e n e o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni svým usnesením ze dne 11.2.2011, č.j. KSPL 54 INS 15544/ 2010-A-7 odmítl insolvenční návrh dlužníka.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání.

Dle ustanovení § 95 insolvenčního zákona, kdy rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

Soud tedy za použití § 95 insolvenčního zákona tímto usnesením odvolání zcela vyhověl a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni.

Krajský soud v Plzni dne 3.3.2011

JUDr. Miloš Benetka, v.r. samosoudce

Za správnost: Františka Mašková