KSPL 53 INS 12132/2016-A-9
Číslo jednací: KSPL 53 INS 12132/2016-A-9

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl vyšší soudní úřednicí Vendulou Křížkovou v insolvenční věci dlužníka: Ján Onduško, rč: 681112/6069, bytem: Světlá 476, 351 35, Plesná, o insolvenčním návrhu

t a k t o:

I. Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 8. srpna, čj. KSPL 53 INS 12132/2016-A-7, se zrušuje.

II. Insolvenční řízení se zastavuje.

Odůvodnění

Insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení, doručeným soudu dne 20. května 2016, se dlužník domáhal, aby soud rozhodl o úpadku a povolil oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Usnesením ze dne 8. srpna 2016, č.j.-A-7, bylo rozhodnuto o odmítnutí insolvenčního návrhu dlužníka.

Podáním, doručeným soudu dne 25. srpna 2016, vzal dlužník insolvenční návrh zpět.

Podle § 129 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ ) insolvenční navrhovatel může vzít insolvenční návrh zpět až do vydání rozhodnutí o úpadku nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu.

Podle § 130 odst. 1 IZ je-li insolvenční návrh vzat zpět, insolvenční soud řízení zastaví. Je-li insolvenční návrh vzat zpět až poté, co o něm insolvenční soud rozhodl jinak než vydáním rozhodnutí o úpadku, avšak rozhodnutí není dosud v právní moci, insolvenční soud rozhodne též o zrušení rozhodnutí.

S ohledem na zpětvzetí insolvenčního návrhu soud postupoval podle § 130 odst. 1 IZ a insolvenční řízení zastavil. Jelikož insolvenční návrh byl vzat zpět až poté, co o něm soud rozhodl jinak než vydáním rozhodnutí o úpadku a protože toto rozhodnutí nebylo ke dni isir.justi ce.cz podání zpětvzetí insolvenčního návrhu v právní moci, soud rozhodl také o zrušení rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu dlužníka.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů od doručení podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Plzni dne 15.9.2016

Za správnost: Vendula Křížková, v.r. Michaela Kropáčková vyšší soudní úřednice