KSPL 51 INS 17335/2015-A-11
KSPL 51 INS 17335/2015-A-11

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Soňou Vozábalovou, v insolvenční věci dlužníka: Ivan Pospíšil, IČ: 18678017, rč. 580129/0220, bytem nám. 14. října 1381/4, 150 00 Praha, zastoupeného Mgr. MUDr. Janou Kollrosovou, advokátkou se sídlem nám. Republiky 28, 301 00 Plzeň, o odvolání dlužníka proti usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu,

takto :

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 5. 10. 2015, č.j. KSPL 51 INS 17335/2015-A-8 s e z r u š u j e .

Po uče ní : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání. Navrhovateli běží odvolací lhůta ode dne, kdy mu bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. 2 a § 75 IZ)

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Odvolání se podává do 15 dnů ode dne zveřejnění, u uvedených subjektů od doručení zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40.

Toto usnesení se neodůvodňuje (§ 169 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, (dále jen o.s.ř. ) v návaznosti na § 7 IZ).

Krajský soud v Plzni dne 9. 12. 2015

Mgr. Soňa Vozábalová, v.r. samosoudkyně

Za správnost: Miroslava Čtrnáctová