KSPL 29 INS 8254/2010-A-8
KSPL 29 INS 8254/2010-A-8

USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Ing. Pavlem Šaškem, Ph.D. v insolvenční věci dlužníka: Marta anonymizovano , anonymizovano , Starý Důl 405, 330 23 Nýřany, o odvolání dlužníka proti usnesení o zastavení řízení,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 13.8.2010, č.j. KSPL 29 INS 8254/2010-A-5 se zrušuje.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání. Navrhovateli běží odvolací lhůta ode dne, kdy mu bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. 2 a § 75 IZ)

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Odvolání se podává do 15 dnů ode dne zveřejnění, u uvedených subjektů od doručení zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40.

Krajský soud v Plzni dne 27.8.2010

JUDr. Ing. Pavel Šašek, Ph.D., v.r. samosoudce Za správnost: Karolina Labancová