KSPL 27 INS 31506/2013-P-16
KSPL 27 INS 31506/2013-P-16-4

USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Soňou Kacovskou v insolvenční věci dlužníka: Iveta Dvořáková, rč. 735201/1887, bytem Hlavní 618, 357 35 Chodov,

takto :

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 24.11.2017, č.j. KSPL 27 INS 31506/ 2013-P-16-3 , se zrušuje.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání. Navrhovateli běží odvolací lhůta ode dne, kdy mu bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. 2 a § 75 IZ)

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Odvolání se podává do 15 dnů ode dne zveřejnění, u uvedených subjektů od doručení zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40.

Toto usnesení se neodůvodňuje (§ 169 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v návaznosti na § 7 IZ).

Krajský soud v Plzni dne 13.12.2017

Mgr. Soňa Kacovská, v.r. Za správnost vyhotovení: samosoudkyně Michaela Feriancová isir.justi ce.cz