KSPL 27 INS 2123/2008-P-15
KSPL 27 INS 2123/2008-P-15-6

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Soňou Kacovskou, v insolvenční věci dlužníka: IDS distributor, spol. s r.o., IČ: 26408864, se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 106, 364 01 Toužim, o odvolání věřitele č. 11: Česká správa sociálního zabezpečení, IČ: 00006963, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5, proti usnesení o vzetí na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky a ukončení účasti věřitele v insolvenčním řízení,

takto :

Výrok II. usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 01.12.2014, č.j. KSPL 27 INS 2123/2008-P-15-4 s e z r u š u j e .

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání. Navrhovateli běží odvolací lhůta ode dne, kdy mu bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. 2 a § 75 IZ)

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Odvolání se podává do 15 dnů ode dne zveřejnění, u uvedených subjektů od doručení zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40.

Toto usnesení se neodůvodňuje (§ 169 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, (dále jen o.s.ř. ) v návaznosti na § 7 odst. 1 IZ).

Krajský soud v Plzni dne 4. 2. 2015

Mgr. Soňa Kacovská,v.r. samosoudkyně

Za správnost: Alena Dočkalová