KSPL 20 INS 8451/2010-A-11
KSPL 20 INS 8451/2010-A-11

USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Janem Blažkem v insolvenční věci dlužníka: Kavurová anonymizovano , anonymizovano , bytem 1. máje 26/3, 357 09 Habartov, o insolvenčním návrhu dlužníka

takto:

Usnesení č.j. KSPL 20 INS 8451/2010-A-9 ze dne 27. října 2010, se ruší.

Odůvodnění:

Usnesením zdejšího soudu č.j. KSPL 20 INS 8451/2010-A-9 ze dne 27. října 2010, bylo rozhodnuto o zastavení insolvenčního řízení.

Proti tomuto usnesení bylo soudu dne 9. listopadu 2010 doručeno odvolání dlužníka.

Soud shledal odvolání důvodným a dle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb. rozhodl tak, že usnesení vydané vyšším soudním úředníkem č.j.-A-9 ze dne 27. října 2010, zrušil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

Krajský soud v Plzni dne 6. prosince 2010

JUDr. Jan Blažek, v.r. samosoudce Za správnost: Alena Dočkalová