KSPL 20 INS 7477/2013-A-14
KSPL 20 INS 7477/2013-A-14

USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Janem Blažkem v insolvenční věci dlužníka: Ondřej anonymizovano , anonymizovano , bytem Úlice 114, 330 33 Město Touškov, o odvolání dlužníka proti usnesení ze dne 17. dubna 2013 č.j. KSPL 20 INS 7477/2013-A-8,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 17. dubna 2013 č.j. KSPL 20 INS 7477/2013-A-8 se zrušuje.

Odůvodnění

Usnesením ze dne 17. dubna 2013 č.j.-A-8 soud uložil dlužníkovi povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 4.000,-Kč.

Proti tomuto usnesení bylo soudu dne 14. května 2013 doručeno odvolání dlužníka, doplněné podáním ze dne 2. srpna 2013, kterým se dlužník domáhal zrušení napadeného usnesení s tím, že nemá dostatečný příjem na to, aby mohl zálohu na náklady insolvenčního řízení uhradit, náklady insolvenčního správce bude možno hradit ze srážek ze mzdy či z případného dalšího dlužníkova příjmu po schválení oddlužení.

Soud shledal odvolání dlužníka důvodným a podle § 95 insolvenčního zákona mu v celém rozsahu vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

Krajský soud v Plzni dne 15. srpna 2013

JUDr. Jan Blažek,v.r. samosoudce

Za správnost: Alena Dočkalová