KSPL 20 INS 5671/2010-A-8
KSPL 20 INS 5671/2010-A-8

USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Janem Blažkem v insolvenční věci dlužníka: HEROS-hračky s.r.o., IČ 26378710, se sídlem Janovce nad Úhlavou 529, 340 21 Janovice nad Úhlavou, zast. Mgr. Renatou Tunklovou, advokátkou se sídlem Františkánská 7, 301 00 Plzeň

takto:

Usnesení ze dne 4. června 2010, č.j. KSPL 20 INS 5671/2010-A-5, se ruší.

Odůvodnění:

Usnesením zdejšího soudu ze dne 4. června 2010, č.j. KSPL 20 INS 5671/2010-A-5, byla navrhovateli uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

Dne 25. června 2010 bylo soudu doručeno včasné odvolání navrhovatele proti tomuto usnesení.

Soud shledal odvolání důvodným a dle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb. rozhodl tak, že usnesení ze dne 4. června 2010, č.j.-A-5 zrušil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

Krajský soud v Plzni dne 1. července 2010

JUDr. Jan Blažek, v.r. samosoudce

Za správnost: Františka Mašková