KSPL 20 INS 5022/2013-A-13
KSPL 20 INS 5022/2013-A-13

USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Janem Blažkem v insolvenční věci dlužníka: Vojtech anonymizovano , anonymizovano , bytem Oplot 86, 334 01 Přeštice, o odvolání dlužníka proti usnesení ze dne 27. června 2013 č.j. KSPL 20 INS 5022/2013-A-9,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 27. června 2013 č.j. KSPL 20 INS 5022/2013-A-9 se zrušuje.

Odůvodnění

Usnesením ze dne 27. června 2013 č.j.-A-9 soud zastavil insolvenční řízení pro nezaplacení zálohy na náklady řízení.

Proti tomuto usnesení bylo soudu dne 29. července 2013 (na poště podáno dne 26. července 2013) doručeno odvolání dlužníka s tím, že zálohu již zaplatil a požádal o pokračování v řízení. Dne 28. června 2013 byla povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 2.000,-Kč, uložená usnesením ze dne 26. března 2013 č.j. KSPL 20 INS 5022/2013-A-7 dlužníkem splněna.

S ohledem na dodatečné splnění uložené povinnosti soud shledal odvolání dlužníka důvodným a podle § 95 insolvenčního zákona odvolání v celém rozsahu vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

Krajský soud v Plzni dne 2.8.2013

JUDr. Jan Blažek,v.r. samosoudce

Za správnost: Alena Dočkalová