KSPL 20 INS 4981/2010-A-14
KSPL 20 INS 4981/2010-A-14

USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Janem Blažkem v insolvenční věci dlužníka: Černý anonymizovano , anonymizovano , bytem Vítězství 19/26, 353 01 Mariánské Lázně, k insolvenčnímu návrhu věřitele: Jandera anonymizovano , anonymizovano , bytem Vondroušova 1173/26, 163 00 Praha 6

takto:

Usnesení ze dne 13. května 2010, č.j. KSPL 20 INS 4981/2010-A-5, se ruší.

Odůvodnění:

Usnesením zdejšího soudu ze dne 13. května 2010, č.j. KSPL 20 INS 4981/2010-A-5, byl navrhovatel vyzván, aby zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

Dne 8. června 2010 bylo soudu doručeno vyjádření navrhovatele k této výzvě s návrhem na zrušení výše uvedeného usnesení, který navrhovatel odůvodnil tím, že prostředky na náklady insolvenčního řízení lze zajistit i jinak a z majetku dlužníka.

Soud shledal vyjádření navrhovatele opodstatněným a dle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb. rozhodl tak, že usnesení vydané asistentem soudce ze dne 13. května 2010, č.j.-A-5 zrušil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

Krajský soud v Plzni dne 17. srpna 2010

JUDr. Jan Blažek, v.r. samosoudce Za správnost: Karolina Labancová