KSPL 20 INS 2687/2010-P-92
KSPL 20 INS 2687/2010-P-92-4

USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Janem Blažkem v insolvenční věci dlužníka: Nabau s.r.o., IČ 25206605, se sídlem Sokolovská 613, 357 51 Kynšperk nad Ohří, o přihlášce pohledávky věřitele: ČEZ Prodej, s.r.o., IČ 27232433, se sídlem Duhová 1/425, 140 53 Praha 4

takto:

I. Usnesení ze dne 22. července 2010, č.j. KSPL 20 INS 2687/2010-P-92-2, se ruší.

II. S věřitelem č. 88-ČEZ Prodej, s.r.o., IČ 27232433, se sídlem Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, bude v insolvenčním řízení nadále jednáno.

Odůvodnění:

Usnesením zdejšího soudu ze dne 22. července 2010, č.j.-P-92-2, byla přihláška pohledávky věřitele ČEZ Prodej, s.r.o., IČ 27232433, se sídlem Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, ve výši 134.735,70 Kč, do insolvenčního řízení odmítnuta. Proti uvedenému usnesení bylo soudu dne 3. srpna 2010 doručeno odvolání věřitele ČEZ Prodej, s.r.o. Soud shledal odvolání důvodným a dle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb. rozhodl ve výroku pod bodem I. tohoto usnesení tak, že usnesení ze dne 22. července 2010, č.j.-2 zrušil. Ve výroku pod bodem II. tohoto usnesení soud k odstranění možných pochybností uvedl, že účast uvedeného věřitele v insolvenčním řízení nadále trvá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

Krajský soud v Plzni dne 21. září 2010

JUDr. Jan Blažek, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Eva Davidová