KSPL 20 INS 25886/2012-A-13
KSPL 20 INS 25886/2012-A-13

USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Janem Blažkem v insolvenční věci dlužníka: Veronika anonymizovano , anonymizovano , bytem Puclice 45, 345 61 Staňkov, o odvolání dlužníka proti usnesení ze dne 8. února 2013, č.j. KSPL 20 INS 25886/2012-A-9

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 8. února 2013, č.j. KSPL 20 INS 25886/2012-A-9, se zrušuje.

Odůvodnění

Usnesením ze dne 8. února 2013, č.j.-A-9, soud zastavil insolvenční řízení pro nezaplacení zálohy na náklady řízení.

Proti tomuto usnesení bylo soudu dne 22. února 2013 doručeno odvolání dlužníka a dne 14. února 2013 byla povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 2.000,--Kč, uložená usnesením ze dne 14. prosince 2012, č.j.-A-8, dlužníkem splněna.

S ohledem na dodatečné splnění uložené povinnosti soud shledal odvolání dlužníka důvodným a podle § 95 insolvenčního zákona odvolání v celém rozsahu vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

Krajský soud v Plzni dne 1. března 2013

JUDr. Jan Blažek,v.r. samosoudce

Za správnost: Alena Dočkalová