KSPL 20 INS 22556/2014-P-4
KSPL 20 INS 22556/2014-P-4-5

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl vyšší soudní úřednicí Lenkou Stadlerovou, v insolvenční věci dlužníků: Štefan Nánási, rč. 631114/6237, Borská 545, 348 02 Bor a Erika Nánásiová, rč. 625213/6979, Borská 545, 348 02 Bor, o nesprávném zpětvzetí dílčí pohledávky č. 1

takto :

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 13.7. 2015, č.j. KSPL 20 INS 22556/2014-P-4-2 s e z r u š u j e .

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání. Navrhovateli běží odvolací lhůta ode dne, kdy mu bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. 2 a § 75 IZ)

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Odvolání se podává do 15 dnů ode dne zveřejnění, u uvedených subjektů od doručení zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40.

Toto usnesení se neodůvodňuje (§ 169 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, (dále jen o.s.ř. ) v návaznosti na § 7 IZ).

Krajský soud v Plzni dne 18.12.2017

Lenka Stadlerová,v.r. vyšší soudní úřednice

Za správnost: Alena Dočkalová isir.justi ce.cz