KSPL 20 INS 13286/2012-B-12
KSPL 20 INS 13286/2012-B-12

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Janem Blažkem v insolvenční věci dlužníka: Václava anonymizovano , anonymizovano , bytem Klatovská tř. 19/21, 301 00 Plzeň

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 21. prosince 2012, č.j. KSPL 20 INS 13286/2012-B-8, se zrušuje.

II. Soud přiznává insolvenčnímu správci náhradu cestovného ve výši 815,10 Kč + 21% DPH s právem na přednostní uspokojení z prostředků určených pro nezajištěné věřitele.

Odůvodnění

Usnesením ze dne 21. prosince 2012, č.j.-B-8, soud nevyhověl žádosti insolvenčního správce o přiznání náhrady cestovného, neboť správce k výzvě soudu nepředložil doklady, na základě kterých by soud mohl náhradu cestovného přiznat.

Proti tomuto usnesení se insolvenční správce včas odvolal a současně přiložil řádný doklad pro přiznání cestovného.

S ohledem na dodatečnou nápravu soud podle ust. § 95 insolvenčního zákona odvolání v celém rozsahu vyhověl a náhradu cestovného insolvenčnímu správci přiznal.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

Krajský soud v Plzni dne 7. února 2013

JUDr. Jan Blažek, v.r. samosoudce Za správnost: Alena Dočkalová