KSPL 20 INS 11429/2010-A-13
KSPL 20 INS 11429/2010-A-13

USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Janem Blažkem v insolvenční věci dlužníka: Kadlecová anonymizovano , anonymizovano , bytem 345 02 Kout na Šumavě 251, o insolvenčním návrhu dlužníka

takto:

Usnesení č.j. KSPL 20 INS 11429/2010-A-10 ze dne 31. ledna 2011, se ruší.

Odůvodnění:

Usnesením zdejšího soudu č.j. KSPL 20 INS 11429/2010-A-10 ze dne 31. ledna 2011, bylo rozhodnuto o zastavení insolvenčního řízení pro nezaplacení zálohy na náklady řízení.

Proti tomuto usnesení bylo soudu dne 24. února 2011 doručeno odvolání dlužníka a dne 25. února 2011 byla povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000,-Kč, uložená usnesením č.j.-A-8 ze dne 6. prosince 2010, dlužníkem splněna.

Soud shledal odvolání důvodným a dle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb. rozhodl tak, že usnesení vydané vyšším soudním úředníkem č.j.-A-10 ze dne 31. ledna 2011, zrušil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

Krajský soud v Plzni dne 4. března 2011

JUDr. Jan Blažek, v.r. samosoudce Za správnost: Alena Dočkalová