KSPH 69 INS 2787/2015-B-42
KSPH 69 INS 2787/2015-B-42

USNESENÍ Krajský soud v Praze se sídlem Praha 5, nám. Kinských 5, rozhodl samosoudkyní JUDr. Renátou Macků v insolvenční věci

dlužníků-manželů: Eva anonymizovano , anonymizovano , IČO 75121697 bytem Masarykova 598, 284 01, Kutná Hora

Marek anonymizovano , anonymizovano , IČO 63841941, bytem Masarykova 598, 284 01, Kutná Hora

oba zastoupeni advokátem Mgr. Janem Altem se sídlem Havlíčkovo náměstí 512, 284 01, Kutná Hora,

při výkonu dohlédací činnosti soudu na průběh insolvenčního řízení, o změně rozhodnutí o rozvrhu příjmů z výtěžku zpeněžení majetkové podstaty dlužníků v rámci oddlužení,

takto:

Výrok I. rozhodnutí zdejšího soudu č.j.-B-38 ze dne 29.11.2017 ve znění opraveného usnesení č.j.-B-40 ze dne 1.12.2017 se m ě n í takto:

I. Každá pohledávka (nárok) zjištěná nebo pravomocně určená v průběhu insolvenčního řízení bude uspokojena ve výši 100 %. K uspokojení těchto pohledávek (nároků) bude použito 685.492,43 Kč. Věřitelé budou uspokojeni následovně:

Poř. Věřitel Zjištěná Částka k výplatě Č. pohledávka v Kč v Kč 1 Česká pojišťovna a.s., IČ: 45272956, se 12.787,10 12.787,10 sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1 2 Provident Financial s.r.o., IČ: 64.708,00 64.708,00 25621351, se sídlem Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 3 I-Xon a.s., IČ: 28218761,se sídlem 124.854,13 124.854,13 Husitská 344/63, 130 00 Praha 3 4 COFIDIS s.r.o., IČ: 27179907, se 23.157,00 23.157,00 sídlem Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 5 5 JUDr. Smékal Marcel, IČ: 60351268, 15.730,00 15.730,00 Michelská 1326/62, 140 00 Praha- Michle 6 JET Money s.r.o., IČ: 25858246, se 49.715,00 49.715,00 sídlem Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc 9 PROFI CREDIT Czech, a. s., IČ: 27.003,00 27.003,00 61860069, se sídlem Klimentská isir.justi ce.cz

1216/46, 110 00 Praha 1 10 MONETA Money Bank, a.s., IČ: 341.746,20 341.746,20 25672720, se sídlem Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4-Michle 11 Mgr. Pavel Dolanský, IČ: 40658759, se 10.552,00 10.552,00 sídlem Palackého 31/2, 266 01 Beroun 1 13 Město Kutná Hora, IČ: 00236195, se 10.400,00 10.400,00 sídlem Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora 16 Home Credit a. s., IČ: 26978636, se 4.840,00 4.840,00 sídlem Nové sady 996/25, 602 00 Brno

Odůvodnění:

Usnesením č.j. KSPH 39 INS 2787/2015-B-38 ze dne 29.11.2017 rozhodl soud o rozvrhu příjmů z výtěžku zpeněžení majetkové podstaty dlužníků v rámci oddlužení s tím, že každá pohledávka zjištěná nebo pravomocně určená v průběhu insolvenčního řízení bude uspokojena ve výši 100%. K uspokojení těchto pohledávek bude použito 686.148,43 Kč. Podáním doručeným soudu dne 11.12.2017 vzal věřitel č. 12 Finanční úřad pro Středočeský kraj svou pohledávku ve výši 656,-Kč zpět, když pohledávka byla zcela uspokojena. Soud usnesením ze dne 14.12.2017 č.j.-P15-3 vzal zpětvzetí pohledávky věřitele Finančního úřadu pro Středočeský kraj ve výši 656,-Kč na vědomí s tím, že právní mocí tohoto rozhodnutí účast věřitele v řízení končí. K uspokojení nezajištěných pohledávek ve výši 100% bude z výtěžku zpeněžení použita částka 685.492,43 Kč.

Soud proto s ohledem na shora uvedené v rámci dohlédací činnosti soudu rozhodl o změně rozhodnutí o rozvrhu příjmů z výtěžku zpeněžení majetkové podstaty dlužníků v rámci oddlužení, když mezi nezajištěné věřitele bude rozdělena částka 685.492,43 Kč. Zůstatek k vrácení dlužníkům představuje částku 9.952,05 Kč.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím nadepsaného soudu.

Praha 25. ledna 2018

JUDr. Renáta Macků samosoudkyně