KSPH 69 INS 12048/2017-B-12
KSPH 69 INS 12048/2017-B-12

Usnesení Krajský soud v Praze se sídlem nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5-Smíchov, rozhodl samosoudkyní JUDr. Renátou Macků v insolvenční věci

dlužníka: Jakub anonymizovano , anonymizovano bytem Ringhofferova 629, 251 68 Kamenice

zastoupeného advokátem JUDr. Mojmírem Ježkem, Ph.D. sídlem Betlémské nám. 6, 110 00 Praha 1

o námitkách proti usnesení vyšší soudní úřednice ze dne 9.1.2017 č.j. KSPH 69 INS 943/2014-B-27,

takto:

Usnesení vydané dne 20.12.2017 č.j. KSPH 69 INS 1248/2017-B-9 vyšší soudní úřednicí se ve výroku I., v části, v níž soud uložil lhůtu k doplnění písemného souhlasu nezajištěného věřitele RSBC Financial Services a.s., který se na tom s dlužníkem dohodl, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží, bude nižší než 30% jeho pohledávky, o údaj, jaká bude nejnižší hodnota plnění, na kterém se s dlužníkem dohodl, m ě n í tak, že soud vyzývá dlužníka, aby doplněný písemný souhlas nezajištěného věřitele doručil ve lhůtě 20 dnů od doručení tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.

Praha 5. ledna 2018

JUDr. Renáta Macků samosoudkyně isir.justi ce.cz