KSPH 65 INS 1985/2018-A-31
č.j. : KSPH 65 INS 1985/2018-A-31

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Večeřovou v insolvenční věci

dlužníka: Radek anonymizovano , anonymizovano , IČO 41455371, bytem Sídliště 295, 267 53 Žebrák, korespondenční adresa: Kozojedy 121, 267 62 Komárov,

o opravě výroku III. usnesení ze dne 25. dubna 2018, č. j. KSPH 65 INS 1985/2018-A-28,

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 25. dubna 2018, č. j. KSPH 65 INS 1985/2018-A-28, se ve výroku III. opravuje tak, že obsah nově zní:

Insolvenční správkyní se ustanovuje: Sdružená konkurzní v.o.s., IČO 25431463, se sídlem Bělehradská 1191/9, 400 01 Ústí nad Labem, provozovna: Cyrila Boudy 2454, 272 01 Kladno. II. Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 25. dubna 2018, č. j. KSPH 65 INS 1985/2018-A-28, se v záhlaví opravuje tak, že adresa dlužníka pro doručování je Kozojedy 121, 267 62 Komárov.

III. V dalších výrocích zůstává usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 25. dubna 2018, č. j.-A-28 nezměněno.

Odůvodnění.

Usnesením ze dne 25. dubna 2018, č. j.-A-28, rozhodl insolvenční soud o úpadku dlužníka, povolil řešení úpadku oddlužením a insolvenčním správcem byla ustanovena společnost Sdružená konkurzní v.o.s., IČO 25431463, se sídlem Bělehradská 1191/9, 400 01 Ústí nad Labem, provozovna: Cyrila Boudy 2454, 272 01 Kladno.

Dne 12. 4. 2018 bylo insolvenčnímu soudu doručeno odvolání do usnesení ze dne 25. dubna 2018, č. j.-A-28, s tím, že v bodě III. byla insolvenčním správcem ustanovena společnost Sdružená konkurzní v.o.s., IČO 25431463, avšak chybně jako její sídlo bylo označeno trvalé bydliště dlužníka, tj. Sídliště 295, 267 53 Žebrák.

Při vyhotovení písemného znění usnesení ze dne 25. dubna 2018, č. j.- A-28, tak došlo k chybě při přepisu a mylně bylo uvedeno, že sídlo insolvenčního správce je na adrese Sídliště 295, 267 53 Žebrák.

Současně nebyla v záhlaví tohoto usnesení uvedena doručovací adresa dlužníka, a to Kozojedy 121, 267 62 Komárov. S ohledem na to, že jde ve smyslu ust. § 164 zákona č. 99/1963 Sb. o zjevnou nesprávnost, která vznikla chybným opisem, jak vyplývá z obsahu spisu a ze shora uvedeného, postupoval soud podle ust. § 167 odst. 2 o. s. ř. a rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí a uvedl isir.justi ce.cz správné sídlo insolvenčního správce, tj. Bělehradská 1191/9, 400 01 Ústí nad Labem, provozovna: Cyrila Boudy 2454, 272 01 Kladno.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

Praha dne 7. května 2018

JUDr. Petra Večeřová samosoudkyně