KSPH 63 INS 24460/2015-A-14
Č.j. KSPH 63 INS 24460/2015-A-14

USNESENÍ

Krajský soud v Praze se sídlem Praha 5, nám. Kinských 5, rozhodl asistentem soudce Mgr. Bc. Tomášem Němcem v insolvenční věci dlužnice Zde ňka anonymizovano , anonymizovano , IČO 40051994, Beztahov 35, 259 01 Votice a dlužníka: Josef anonymizovano , anonymizovano , Beztahov 35, 259 01, takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 63 INS 24460/2015-A-11 ze dne 13.1.2016 s e z ruš u je .

Od ůvo d ně n í:

Insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení doručeným zdejšímu soudu dne 30.09.2015 bylo zahájeno nadepsané insolvenční řízení, kterým se dlužník domáhá zjištění úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Usnesením Krajského soudu v Praze č.j.-A-11 ze dne 13.1.2016 soud stanovil dlužníkům zálohu ve výši 45.000 Kč podle § 108 odst. 1 insolvenčního zákona, neboť dlužníci neprokázali, že budou schopni v následujících 5 letech splatit alespoň 30 % svých závazků. Dne 14.1.2016 dlužníci doložili úředně ověřenou darovací smlouvu ve výši 3.000 Kč měsíčně po dobu 5 let, která umožňuje dlužníkům v následujících 5 letech splatit alespoň 30 % svých závazků. Dne 25.1.2016 dlužníci podali odvolání. Vzhledem k důvodu, že dlužníci jsou schopni splatit alespoň 30 % svých závazků v následujících 5 letech, soud usnesení o vyměření zálohy dlužníkům č.j.-A-11 ze dne 13.1.2016 zrušuje v souladu s § 210a o.s.ř.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Praze dne 28. ledna 2016

Mgr. Bc. Tomáš Němec, v. r. asistent soudkyně Za správnost vyhotovení: Naďa Vlková