KSPH 63 INS 11807/2017-B-8
Jednací číslo: KSPH 63 INS 11807/2017-B-8

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl vyšší soudní úřednicí Bc. Lenkou Dobešovou v insolvenční věci

dlužníka: Oldřich anonymizovano , anonymizovano , IČO 12529001 bytem Budovatelů 969, 285 22 Zruč nad Sázavou

o výzvě insolvenčního správce

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 63 INS 11807/2017-B-6 ze dne 22. ledna 2018 se zrušuje .

Odůvodnění 1. Usnesením Krajského soudu v Praze č.j.-B-6 ze dne 22. ledna 2018 byl insolvenční správce vyzván k předložení vyrozumění věřitele o popření pohledávky.

2. Do tohoto rozhodnutí podal insolvenční správce námitky s tím, že se jedná o vykonatelnou pohledávku. Bylo zjištěno, že skutečně ze strany insolvenčního správce došlo k popření vykonatelné pohledávky, proto ve smyslu § 9 odst. 2 zák. ř. 121/2008 Sb. bylo rozhodnuto, jak uvedeno shora.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí není možno podat odvolání.

Praha 31. ledna 2018

JUDr. Naděžda K ř i v á n k o v á samosoudkyně isir.justi ce.cz