KSPH 63 INS 10735/2016-P1-10
KSPH 63 INS 10735/2016-P1-10

USNESENÍ Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Naděždou Křivánkovou v insolvenční věci

dlužníka: Pavel anonymizovano , anonymizovano bytem Kamenitá 1068, 252 45 Březová-Oleško

o přihlášce pohledávky věřitele do insolvenčního řízení

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 63 INS 10735/2016-P1-7 ze dne 16. listopadu 2017 se z r u š u j e.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Praze č.j.-P1-7 ze dne 16. listopadu 2017 bylo rozhodnutí o odmítnutí přihlášené pohledávky věřitele Aktivafin, s.r.o., IČO 292 28 913.

Do tohoto rozhodnutí podal věřitel odvolání. Soudem bylo zjištěno, že usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 23. srpna 2017 č.j.-P1-6 skutečně dne 19. října 2011 bylo rozhodnutí o tom, že přihlášená pohledávka věřitele Aktivafin, s.r.o., IČO 292 28 913 ve výši 952 591 Kč se pokládá za zjištěnou, proto ve smyslu § 95 IZ rozhodl, jak uvedeno shora.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů po jeho písemném doručení prostřednictvím zdejšího soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

Praha dne 3. ledna 2018

JUDr. Naděžda K ř i v á n k o v á samosoudkyně isir.justi ce.cz