KSPH 60 INS 20989/2013-P111-4
KSPH 60 INS 20989/2013-P111-4

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Tůmou, Ph.D. v insolvenční věci dlužníka: GLOBUS CAR, s.r.o., IČ: 63983311, se sídlem Za Sídlištěm 303, 252 41, Dolní Břežany, o přihlášce věřitele č. 104: E.ON Energie, a. s., IČ: 26078201, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

takto :

Usnesení Krajského soudu v Praze č. j. KSPH 60 INS 20989/2013-P111-2 ze dne 31. 10. 2014 se mění tak, že se přihláška P 111 věřitele 104: E.ON Energie, a. s. neodmítá a účast věřitele v řízení nekončí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. Odvolání může podat jen přihlášený věřitel.

V Praze dne 20. listopadu 2014

JUDr. Pavel Tůma, Ph.D., v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Bc. Denisa Svatošová