KSPH 60 INS 19887/2013-B-17
Jednací číslo: KSPH 60 INS 19887/2013-B-17

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Tůmou, Ph.D. v insolvenční věci dlužníka: Aleš anonymizovano , anonymizovano , bytem Palackého náměstí 2, 268 01, Hořovice, při výkonu dohlédací činnosti soudu na průběh insolvenčního řízení,

takto:

Usnesení ze dne 8. 10. 2013, č.j. KSPH 60 INS 19887/2013-B-15, se zrušuje.

Odůvodnění :

Shora uvedeným usnesením soud rozhodl o vydání zaplacené zálohy na náklady insolvenčního řízení insolvenčnímu správci. Stalo se tak však až poté, kdy o vydání této stejné zálohy bylo již soudem dříve rozhodnuto. Proto soud uvedené usnesení, jež má povahu rozhodnutí, kterým se vede (dohlíží na průběh) řízení a jímž soud není vázán, z tohoto důvodu jako neopodstatněné zrušil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Praze dne 18. října 2013

JUDr. Pavel Tůma, Ph.D., v. r. samosoudce Za správnost: Lucie Pěchotová