KSPH 42 INS 6379/2013-A-14
KSPH 42 INS 6379/2013-A-14

USNES EN Í Krajský soud v Praze se sídlem Praha 5, nám. Kinských 5 rozhodl asistentkou soudce Mgr. Markétou Novákovou v insolvenční věci dlužníka: CK Windoor´s Příbram, o.s., IČO: 22692533 se sídlem Bratří Čapků 329, 261 01 Příbram VII, při výkonu dohlédací činnosti soudu na průběh insolvenčního řízení

takto:

Zrušuje se usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 42 INS 6379/2013-A-11 ze dne 3.5.2013.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné (ust. § 91 IZ).

V Praze dne 14. srpna 2013

Mgr. Markéta Nováková, v.r. asistentka soudce

Za správnost vyhotovení: Lucie Šimková