KSPH 42 INS 23277/2012-A-13
KSPH 42 INS 23277/2012-A-13

USNESENÍ Krajský soud v Praze, se sídlem nám. Kinských č. 5, 150 75 Praha 5, rozhodl soudkyní JUDr. Jitkou Bartákovou ve věci dlužníka: Vratislav anonymizovano , anonymizovano , bytem Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy, o insolvenčním návrhu a o návrhu na povolení oddlužení,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 42 INS 23277/2012-A-11 ze dne 10.12.2012 s e z r u š u j e .

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 42 INS 23277/2012-A-11 ze dne 10.12.2012 bylo rozhodnuto o zastavení řízení z důvodu nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 3.000,-Kč.

Dříve, než toto usnesení nabylo právní moci, zaplatil dlužník podáním došlým soudu dne 27.12.2012 zálohu na náklady insolvenčního řízení ve stanovené výši.

Proto podle § 9 odst. 7 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, soud usnesení zrušil, neboť dlužník zálohu na náklady insolvenčního řízení ve lhůtě určené k odvolání zaplatil.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze, dne 7. ledna 2013

JUDr. Jitka Bartáková, v. r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: Kateřina Zounková