KSPH 41 INS 9550/2012-B-15
Číslo jednací: KSPH 41 INS 9550/2012-B-15

Usnesení Krajský soud v Praze se sídlem Praha 5, Nám. Kinských 5, rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v insolvenční věci dlužníka: Petr anonymizovano , anonymizovano , bytem Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice, při výkonu dohlédací činnosti soudu po schválení oddlužení

takto:

Usnesení zdejšího soudu č. j. KSPH 41 INS 9550/2012-B-9 ze dne 7.8.2012 se ve výroku VI. mění takto :

VI. Příjem, z něhož musí dlužník uhradit první splátku, je jeho mzda od zaměstnavatele VARIEL, a.s., IČ 45148287, se sídlem 285 22 Zruč nad Sázavou, Průmyslová 1034.

Odůvodnění :

Usnesením zdejšího soudu č.j.-B-9 ze dne 7.8.2012 bylo rozhodnuto o schválení oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a dlužníkovi byla uložena povinnost vyplácet pravidelně každý měsíc prostřednictvím správce svým nezajištěným věřitelům částku dle poměru jejich pohledávek.

Podáním doručeným soudu dne 12.1.2012 sdělil insolvenční správce, že dlužník ukončil u společnosti LESS & TIMBER s.r.o. ke dni 9.8.2012 pracovní poměr a nový pracovní poměr vznill u společnosti VARIEL s.r.o. Soud proto změnil výrok VI. jak je výše uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Praze dne 15. listopadu 2012

JUDr. Jitka Drobná, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Lucie Procházková