KSPH 41 INS 8081/2011-B-27
č.j. KSPH 41 INS 8081/2011-B-27

USNESENÍ

Krajský soud v Praze se sídlem nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5-Smíchov, rozhodl asistentkou soudce Mgr. Markétou Gondíkovou v insolvenční věci dlužnice: Zdeňka anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Lipanská 208/18, 251 01 Říčany a dlužníka: Vladimír anonymizovano , anonymizovano , zemřelý dne 06.07.2014, posledně bytem Lipanská 208/18, 251 01 Říčany, o opravě usnesení,

takto:

Usnesení č.j. KSPH 41 INS 8081/2011-B-25 ze dne 15. září 2014 se opravuje tak, že spisová značka, pod níž bude věc nadále vedena nese označení KSPH 41 INS 8083/2011.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat námitky do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy. O námitkách rozhodne příslušný soudce, který rozhodnutí bez jednání potvrdí nebo změní (§ 9 odst. 2 zák. č. 121/2008 Sb.).

V Praze dne 22. října 2014

Mgr. Markéta Gondíková, v.r. asistentka soudce

Za správnost vyhotovení: Nikola Laškovská