KSPH 41 INS 7265/2013-B-15
Jednací číslo: KSPH 41 INS 7265/2013-B-15

USNESENÍ

Krajský soud v Praze se sídlem nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v insolvenční věci dlužníka: Antonie anonymizovano , anonymizovano , Kamenný Most 151, 273 26, Kamenný Most,

při výkonu dohlédací činnosti soudu po schválení oddlužení

takto:

I. Usnesení zdejšího soudu č. j. KSPH 41 INS 7265/2013-B-9 ze dne 28.06.2013 se ve výroku III. a XI. mění takto :

III. Soud ukládá dlužníkovi, aby z příjmů, které získá po schválení oddlužení, platil prostřednictvím insolvenčního správce nezajištěným věřitelům měsíčně částku, která svým rozsahem odpovídá částce, kterou mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, po odečtení odměny a hotových výdajů insolvenčního správce, a to každému podle poměru jejich pohledávek, jak následuje, a to po dobu 5 let v období od srpna 2013 do července 2018, případně po dobu kratší do úplného splacení pohledávek nezajištěných věřitelů, vždy k 15. dni kalendářního měsíce:

Věřitel Označení subjektu Adresa Výše přihlášené Poměr č. pohledávky v Kč uspokoj ení v % 1. MONEY LEND, s.r.o. Gen. Klapálka 1698, 272 01 Kladno 18.400,00 2,60 % 2. PROFI CREDIT Jindřišská 24/941, 110 00 Zjištěno: Czech, a.s. Praha 1 63.743,00 9,01 %

Popřeno: 189.757,00 26,82 % 3. T-Mobile Czech Tomíčkova 2144/1, 149 00 Republic a.s. Praha 4 12.846,20 1,82 % 4. EC Financial Koněvova 2660/141, 130 00 Services, a.s. Praha 3 21.819,94 3,08 % 5. ABEWY EXE Táboritská 1000/23, 130 87 GROUP, s.r.o. Praha 3 23.369,00 3,30 % 6. GE Money Bank, a.s. Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4-Michle 163.896,48 23,16 % 7. AB 5 B.V. soukromá Strawinskylaan 933, společnost s ručením 1077XX Amsterdam, 62.179,24 8,79 % omezeným Nizozemsko 8. SMART Capital, a.s. Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc 74.656,00 10,55 %

9. CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5 63.914,00 9,03 % 10. Door Financial a.s. Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4 13.030,00 1,84 %

přičemž termín první splátky je určen na 15.8.2013.

XI. Soud ukládá insolvenčnímu správci, aby deponované částky na svém účtu týkající se nepřezkoumatelné pohledávky věřitele č. 5 v příslušném poměru v uspokojení dle výroku III. tohoto usnesení vyplatil věřiteli č. 5: ABEWY EXE GROUP, s.r.o..

Odůvodnění :

Usnesením zdejšího soudu č.j.-B-9 ze dne 28.06.2013 bylo rozhodnuto o schválení oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a dlužníkovi byla uložena povinnost vyplácet pravidelně každý měsíc prostřednictvím správce svým nezajištěným věřitelům částku dle poměru jejich pohledávek přičemž, byla uložena správci povinnost deponovat na svém účtu částky týkající se nepřezkoumatelné pohledávky věřitele č.5 do doby, než o ní bude s konečnou platností rozhodnuto. Dne 26.7.2013 proběhlo u zdejšího soudu zvláštní přezkumné jednání, kde byla přezkoumána pohledávka věřitele č. 5/P5. Stanovisko správce i dlužníka bylo, že pohledávku věřitele č. 5/P5 nepopírají. Soud proto změnil výroky III. a XI. jak je výše uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Praze dne 31. července 2013

JUDr. Jitka Drobná, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Nikola Laškovská