KSPH 41 INS 6897/2011-B-25
Jednací číslo: KSPH 41 INS 6897/2011-B-25

USNESENÍ

Krajský soud v Praze se sídlem Praha 5, nám. Kinských 5, rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou ve věci dlužnice: Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem Velká Strana 142, 270 07 Mutějovice, a dlužníka: Pavel anonymizovano , anonymizovano , bytem Velká Strana 142, 270 07 Mutějovice, při výkonu dohlédací činnosti soudu po schválení oddlužení

takto:

Usnesení zdejšího soudu č. j. KSPH 41 INS 6897/2011-B-14 ze dne 8.8.2011 se ve výroku II. a III. mění takto :

II. Soud ukládá plátcům mzdy nebo plátci jiného příjmu obou dlužníků postižitelného výkonem rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného, aby po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení prováděli ze mzdy nebo jiného příjmu dlužníků stanovené srážky odpovídající částce, kterou mohou být při výkonu rozhodnutí uspokojeny přednostní pohledávky a nevypláceli sražené částky dlužnici a dlužníkovi, ale na účet insolvenčního správce účet č. 8900179794/2600, variabilní symbol 7806150044.

III. Příjem, z něhož musí dlužník hradit splátky, je dlužníkova mzda od zaměstnavatele Vězeňská služba ČR, vazební věznice Ruzyně, Staré nám. 3/12, 161 02 Praha 6.Příjem, z něhož musí dlužnice hradit splátky, je její mzda od zaměstnavatele BO-DENT s.r.o., se sídlem Mšecká, Nové Strašecí 271 01, IČ 28945859.

Odůvodnění :

Usnesením zdejšího soudu č.j.-B-14 ze dne 8.8.2011 bylo rozhodnuto o schválení oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře a dlužníkům byla uložena povinnost vyplácet pravidelně každý měsíc prostřednictvím správce svým nezajištěným věřitelům částku dle poměru jejich pohledávek. Podáním doručeným soudu dne 20.9.2012 sdělila insolvenční správkyně, že dlužnice oznámila změnu svého zaměstnání a předložila fotokopii pracovní smlouvy. Soud proto změnil výrok II. a III. jak je výše uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Praze dne 9. října 2012

JUDr. Jitka Drobná, v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Lucie Ostrówková