KSPH 41 INS 4649/2012-B-20
Číslo jednací: KSPH 41 INS 4649/2012-B-20

Usnesení Krajský soud v Praze se sídlem Praha 5, Nám. Kinských 5, rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v insolvenční věci dlužníka: Anton anonymizovano , anonymizovano a dlužnice: Eva anonymizovano , narozena 13.11.1978, oba bytem Oráčovská 300, 270 33 Jesenice, při výkonu dohlédací činnosti soudu po schválení oddlužení

takto:

Usnesení zdejšího soudu č. j. KSPH 41 INS 4649/2012-B-12 ze dne 31.7.2012 se ve výroku VI. mění takto :

VI. Příjem, z něhož musí dlužnice uhradit první splátku, je její mzda od zaměstnavatele Milan Zabilanský, IČ 45815356, se sídlem Děkov 76, Hořesedly 27004. Příjem, z něhož musí dlužník uhradit první splátku, je jeho mzda od zaměstnavatele KOVOVÝROBA SVOBODA, s.r.o., IČ 27258688, se sídlem Hořovičky 24, 270 04 Hořesedly a příjem z darovací smlouvy uzavřené dne 11.7.2012 a dne 20.2.2012 od Ireny anonymizovano , anonymizovano , bytem Dlouhá 535, 431 51 Klášterec nad Ohří.

Odůvodnění :

Usnesením zdejšího soudu č.j.-B-12 ze dne 31.7.2012 bylo rozhodnuto o schválení oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře a dlužníkům byla uložena povinnost vyplácet pravidelně každý měsíc prostřednictvím správce svým nezajištěným věřitelům částku dle poměru jejich pohledávek. Podáním doručeným soudu dne 16.10.2012 předložil dlužník novou pracovní smlouvu uzavřenou dne 3.9.2012 se zaměstnavatelem KOVOVÝROBA SVOBODA, s.r.o., IČ 27258688, se sídlem Hořovičky 24, 270 04 Hořesedly. Soud proto změnil výrok VI. jak je výše uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Praze dne 19. listopadu 2012

JUDr. Jitka Drobná, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Lucie Procházková