KSPH 41 INS 2710/2012-B-20
Číslo jednací: KSPH 41 INS 2710/2012-B-20

Usnesení Krajský soud v Praze se sídlem Praha 5, Nám. Kinských 5, rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v insolvenční věci dlužníka: Ladislav anonymizovano , anonymizovano a dlužnice: Kazimiera anonymizovano , narozena 18.10.1955, oba bytem Vinecká 47, 293 01 Mladá Boleslav, při výkonu dohlédací činnosti soudu po schválení oddlužení

takto:

Usnesení zdejšího soudu č. j. KSPH 41 INS 2710/2012-B-6 ze dne 31.7.2012 ve znění č.j. KSPH 41 INS 2710/2012-8 ze dne 2.8.2012 se ve výroku VI. mění takto :

VI. Příjem, z něhož musí dlužník hradit splátky, je jeho mzda od zaměstnavatele ROBBY spol. s.r.o., se sídlem ul. 17. listopadu 1168 Mladá Boleslav 293 01, IČ 47547600. Příjem, z něhož musí dlužnice hradit splátky, je její starobní důchod vyplácený ČSSZ, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5.

Odůvodnění :

Usnesením zdejšího soudu č.j.-B-6 ze dne 31.7.2012 ve znění č.j.-8 ze dne 2.8.2012 bylo rozhodnuto o schválení oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře a dlužníkům byla uložena povinnost vyplácet pravidelně každý měsíc prostřednictvím správce svým nezajištěným věřitelům částku dle poměru jejich pohledávek.

Při nařízeném jednání konaném dne 21.11.2012 předložil dlužník novou pracovní smlouvu uzavřenou dne 17.10.2012 se zaměstnavatelem ROBBY spol. s.r.o., se sídlem ul. 17 listopadu 1168 Mladá Boleslav 293 01, IČ 47547600. Dlužnice rovně předložila rozhodnutí o přiznaném starobním důchodu ze dne 27.9.2012.

Soud proto změnil výrok VI. jak je výše uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Praze dne 26. listopadu 2012

JUDr. Jitka Drobná, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Lucie Procházková