KSPH 41 INS 2595/2010-B-36
Jednací číslo: KSPH 41 INS 2595/2010-B-36

USNESENÍ

Krajský soud v Praze se sídlem nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v insolvenční věci dlužníka: Jan anonymizovano , anonymizovano , náměstí Starosty Pavla 44, 272 01 Kladno, při výkonu dohlédací činnosti soudu po schválení oddlužení

takto:

Usnesení zdejšího soudu č. j. KSPH 41 INS 2595/2010-B-7 ze dne 25.05.2010, ve spojení s usnesením č. j. KSPH 41 INS 2595/2010-B-15 ze dne 22.9.2010 se ve výroku III., IV. mění takto :

III. Příjem, z něhož musí dlužník hradit splátky, je jeho mzda od zaměstnavatele: Anyx s.r.o., IČ: 28788885, sídlem Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5- Třebonice.

IV. Soud ukládá plátci mzdy dlužníka: Anyx s.r.o., IČ: 28788885, sídlem Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5-Třebonice, aby po doručení tohoto rozhodnutí prováděl ze mzdy dlužníka stanovené srážky odpovídající částce, kterou mohou být při výkonu rozhodnutí uspokojeny přednostní pohledávky a nevyplácel sražené částky dlužníku, ale na účet insolvenčního správce 5020019115/5500.

Odůvodnění :

Usnesením zdejšího soudu č.j.-B-7 ze dne 25.05.2010 bylo rozhodnuto o schválení oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a dlužníkovi byla uložena povinnost vyplácet pravidelně každý měsíc prostřednictvím správce svým nezajištěným věřitelům částku dle poměru jejich pohledávek. Podáním doručeným soudu dne 24.7.2013 předložil dlužník pracovní smlouvu uzavřenou se svým novým zaměstnavatelem: Anyx s.r.o., IČ: 28788885, sídlem Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5-Třebonice dne 15.7.2013. Soud proto změnil výrok III. a IV., jak je výše uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Praze dne 31. července 2013

JUDr. Jitka Drobná, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Nikola Laškovská