KSPH 41 INS 2330/2012-B-22
Číslo jednací: KSPH 41 INS 2330/2012-B-22

Usnesení Krajský soud v Praze se sídlem Praha 5, Nám. Kinských 5, rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v insolvenční věci dlužníka: Robert anonymizovano , anonymizovano , bytem 273 29 Koleč, Koleč 86, při výkonu dohlédací činnosti soudu po schválení oddlužení

takto:

Usnesení zdejšího soudu č. j. KSPH 41 INS 2330/2012-B-11 ze dne 16.5.2012 se ve výroku VI. mění takto :

VI. Příjem, z něhož musí dlužník hradit splátky, je jeho mzda od zaměstnavatele D.M.F. a.s., se sídlem Těšany č. 28, PSČ: 664 54, IČ 49434527.

Odůvodnění :

Usnesením zdejšího soudu č.j.-B-11 ze dne 16.5.2012 bylo rozhodnuto o schválení oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a dlužníkovi byla uložena povinnost vyplácet pravidelně každý měsíc prostřednictvím správce svým nezajištěným věřitelům částku dle poměru jejich pohledávek.

Podáním doručeným soudu dne 25.1.2013 sdělil dlužník nového zaměstnavatele a současně předložil pracovní smlouvu uzavřenou dne 27.12.2012.

Soud proto změnil výrok VI. jak je výše uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Praze dne 13. února 2013

JUDr. Jitka Drobná, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Lucie Procházková