KSPH 41 INS 20933/2011-B-4
Jednací číslo: KSPH 41 INS 20933/2011-B-4

USNESENÍ

Krajský soud v Praze se sídlem Praha 5, nám. Kinských 5, rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou ve věci dlužníka: Josef anonymizovano , anonymizovano , bytem Dolní Chvatliny 87, 281 44 Zásmuky,

při výkonu dohlédací činnosti soudu po schválení oddlužení

takto:

I. Usnesení zdejšího soudu č. j. KSPH 41 INS 20930/2011-B-8 ze dne 23.4.2012 se ve výroku III. a VI. mění takto :

III. Soud ukládá dlužníkovi, aby z příjmů, které získá po schválení oddlužení, platil prostřednictvím insolvenčního správce nezajištěným věřitelům měsíčně částku, která svým rozsahem odpovídá částce, kterou mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, po odečtení odměny a hotových výdajů insolvenčního správce, a to každému podle poměru jejich pohledávek, jak následuje, a to po dobu 5 let v období od května 2012 do dubna 2017, případně po dobu kratší do úplného splacení pohledávek nezajištěných věřitelů, vždy k 20. dni kalendářního měsíce

Věřitel Označení subjektu Adresa Výše Poměr č. přihlášené uspokojení pohledávky v v % Kč Josef anonymizovano : 1. GE Money Auto, s.r.o. Vyskočilova 1422/1a 28.939,81 16,02% 140 28 Praha 4-Michle 2. Citibank Europe plc North Wall Quay 1 27.340,51 15,14% 16640 Dublin 3. Vojenská zdravotní Malé náměstí 11 5.948 3,29% pojišťovna České 502 00 Hradec Králové republiky 4. EOS KSI Česká Novodvorská 994 118.372,12 65,55% republika, s.r.o. 142 21 Praha 4 5. Českomoravská stavební Vinohradská 3218/169 zajištěná: spořitelna, a.s. 100 17 Praha 10 1,038.965,80 0%

VI. Příjem, z něhož musí dlužník hradit splátky, je jeho mzda od zaměstnavatele Tomáš Němeček, se sídlem Radovesnice I, Radovesnice 47, PSČ 280 02.

II. Výroky č. I., II., IV., V.,VII., VIII. usnesení ze dne 23.4.2012, č.j. KSPH 41 INS 20930/2011-B-8 zůstávají beze změny, avšak vztahují se pouze na osobu dlužníka.

Odůvodnění :

Usnesením zdejšího soudu č.j. KSPH 41 INS 20930/2011-B-8 ze dne 23.4.2012 bylo rozhodnuto o schválení společného oddlužení manželů dlužnice Márie anonymizovano nar. 12.6.1965 a dlužníka Josefa anonymizovano anonymizovano a dlužníkům byla uložena povinnost vyplácet pravidelně každý měsíc prostřednictvím správce svým nezajištěným věřitelům částku dle poměru jejich pohledávek.

Usnesením zdejšího soudu č.j. KSPH 41 INS 20930/2011-B-18 ze dne 14.1.2013 bylo rozhodnuto tak, že insolvenční řízení dlužnice Márie anonymizovano , nar. 12.06.21965, posledně bytem Dolní Chvatliny 87, 281 44 Zásmuky, zemřelé dne 1.11.2012, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 41 INS 20930/2011, se zastavuje.

Soud proto změnil výrok III. jak je výše uvedeno.

Nadále tak bude dlužník platit prostřednictvím insolvenčního správce svým nezajištěným věřitelům měsíčně částku dle poměru jejich pohledávek, jak stanoveno výše.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Praze dne 24. ledna 2013 JUDr. Jitka Drobná, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Nikola Laškovská