KSPH 41 INS 19444/2011-B-11
Číslo jednací: KSPH 41 INS 19444/2011-B-11

Usnesení Krajský soud v Praze se sídlem Praha 5, Nám. Kinských 5, rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v insolvenční věci dlužníka: Šárka anonymizovano , anonymizovano , bytem Netřeba 44, 277 45 Úžice, při výkonu dohlédací činnosti soudu po schválení oddlužení

takto:

Usnesení zdejšího soudu č. j. 41 INS 19444/2011-B-7 ze dne 10.2.2012 se ve výroku VI. mění takto :

VI. Příjem, z něhož musí dlužník uhradit splátky, je jeho mzda od zaměstnavatele Penny Market s.r.o., se sídlem Počernická 257, 250 73 Radonice, okres Praha- východ, IČ 64945880.

V ostatním zůstává výrok II. beze změny.

Odůvodnění :

Usnesením zdejšího soudu č.j. 41 INS 19444/2011-B-7 ze dne 10.2.2012 bylo rozhodnuto o schválení oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a dlužníkovi byla uložena povinnost vyplácet pravidelně každý měsíc prostřednictvím správce svým nezajištěným věřitelům částku dle poměru jejich pohledávek. Podáním došlým zdejšímu soudu dne 29.3.2011 předložil insolvenční správce novou pracovní smlouvu uzavřenou s dlužnicí. Soud proto změnil výrok VI. jak je výše uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Praze dne 18. dubna 2012

JUDr. Jitka Drobná, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: K. Ondráková