KSPH 41 INS 18985/2012-B-22
KSPH 41 INS 18985/2012-B-22

Usnesení o opravě usnesení KSPH 41 INS 18985/2012-B-21

Krajský soud v Praze se sídlem Praha 5, Nám. Kinských 5, rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v insolvenční věci dlužníka: Svitlana anonymizovano , anonymizovano a dlužníka: Miroslav anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Karlova Ves 6, 270 23 Karlova Ves, při výkonu dohlédací činnosti soudu po schválení oddlužení

takto:

Usnesení zdejšího soudu č. j. KSPH 41 INS 18985/2012-B-21 ze dne 18.2.2013 se mění takto :

V. Soud ukládá plátcům mzdy nebo plátci jiného příjmu obou dlužníků postižitelného výkonem rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného, aby po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení prováděli ze mzdy nebo jiného příjmu dlužníků stanovené srážky odpovídající částce, kterou mohou být při výkonu rozhodnutí uspokojeny přednostní pohledávky a nevypláceli sražené částky dlužnici a dlužníkovi, ale na účet insolvenčního správce 284 388 9329/0800.

V ostatním zůstává výrok usnesení č.j.-B-21 ze dne 18.2.2013 nezměněn.

Odůvodnění :

Opravným usnesením zdejšího soudu č.j.-B-21 ze dne 18.2.2013 byl změněn výrok V. a VI. usnesení-B-11 ze dne 27.12.2012 o schválení oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře, když dlužnice předložila soudu aktuální pracovní smlouvu uzavřenou dne 12.11.2012. Při vyhotovování opravného usnesení ze dne 18.2.2013 došlo k písařské chybě v čísle účtu, soud proto změnil výrok tohoto usnesení tak, jak je výše uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Praze dne 10. května 2013

JUDr. Jitka Drobná, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Nikola Laškovská