KSPH 41 INS 16948/2012-B-10
jednací číslo: KSPH 41 INS 16948/2012-B-10

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v insolvenční věci dlužníka: Ing. Hana anonymizovano , anonymizovano , bytem Okružní 397, 274 01 Slaný,

při výkonu dohlédací činnosti soudu po schválení oddlužení

takto:

Usnesení zdejšího soudu č. j. KSPH 41 INS 16948/2012-B-10 se ve výroku III. mění takto :

III. Soud ukládá dlužníkovi, aby z příjmů, které získá po schválení oddlužení, platil prostřednictvím insolvenčního správce nezajištěným věřitelům měsíčně částku, která svým rozsahem odpovídá částce, kterou mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, po odečtení odměny a hotových výdajů insolvenčního správce, a to každému podle poměru jejich pohledávek, jak následuje, a to po dobu 5 let v období od listopadu 2012 do října 2017, případně po dobu kratší do úplného splacení pohledávek nezajištěných věřitelů, vždy k 15. dni kalendářního měsíce: věřitel označení subjektu adresa Zjištěná poměr č. pohledávka uspokojení v Kč v % 1 Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62, 57.775,99 14,72% Praha 4 IČ: 45244782 2 Telefónica Czech Za Brumlovkou 266/2, 4.126,64 1,05% Republic, a.s. Praha 4, IČ: 60193336 3 Finanční úřad ve Slaném Pod Horou 332, 1.171,83 0,3% Slaný 4 OZP zaměstnanců bank, Roškotova 1225/1, 44.855,00 11,43% pojišťoven a stavebnictví Praha 4, IČ 47114321 5 GE Money Bank, a.s. Vyskočilova 1422/1a, 45,45% Praha 4, 178.377,30 IČ: 25672720 6 UniCredit Bank Czech Želetavská 1525/1 27,05% Republic, a.s. 140 92 Praha 4-Michle 106.187,93

Odůvodnění :

Usnesením zdejšího soudu č.j.-B-9 ze dne 29.10.2012 bylo rozhodnuto o schválení oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a dlužníkovi byla uložena povinnost vyplácet pravidelně každý měsíc prostřednictvím správce svým nezajištěným věřitelům částku dle poměru jejich pohledávek. Při vyhotovování usnesení došlo k nezařazení zjištěné pohledávky věřitele č. 6 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ve výši 106.187,93 Kč. Tomuto věřiteli byla pohledávka na přezkumném jednání dne 24.10.2012 zcela uznána Nadále tak bude dlužník platit prostřednictvím insolvenčního správce svým nezajištěným věřitelům měsíčně částku dle poměru jejich pohledávek, jak stanoveno výše.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Praze dne 23. listopadu 2012

JUDr. Jitka Drobná, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Lucie Procházková