KSPH 41 INS 15968/2010-B-12
č. j : KSPH 41 INS 15968/2010-B-12

USNESENÍ

Krajský soud v Praze se sídlem Praha 5, nám. Kinských 5, rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou ve věci dlužnice: Olga anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Mariánská 170, 262 01 Příbram, a dlužníka: Jiří anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Tyršova 108, 261 01 Příbram,

o schválení oddlužení dlužníků

takto:

Usnesení zdejšího soudu č. j. KSPH 41 INS 15968/2010-B-9 ze dne 8.5.2011 se ve výroku III. mění takto :

Jiří anonymizovano : věřitel označení subjektu adresa Zjištěná poměr č. pohledávka uspokojení v Kč v % 12. Všeobecná zdravotní Orlická 2020/4 4.281 0,22 pojišťovna ČR 130 00 Praha 3 IČ 41197518

V ostatním zůstává výrok III. beze změny.

Odůvodnění :

Usnesením zdejšího soudu č.j.-B-9 ze dne 8.5.2011 bylo rozhodnuto o schválení oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře a dlužníkům byla uložena povinnost vyplácet pravidelně každý měsíc prostřednictvím správce svým nezajištěným věřitelům částku dle poměru jejich pohledávek.

Při vyhotovování usnesení došlo k chybnému označení věřitele č. 12, kdy namísto Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR byla chybně uvedena Vojenská zdravotní pojišťovna ČR.

Věřiteli Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR byla pohledávka na přezkumném jednání dne 9. 5. 2010 zcela uznána.

Usnesením ze dne 10.2.2011, č.j.-A-14, KSPH 41 INS 15970/2010-A-13 došlo za účelem posouzení společného oddlužení manželů ke spojení uvedených řízení, která budou nadále projednávána pod společným č.j. KSPH 41 INS 15968/2010. Usnesením ze dne č. j. KSPH 39 INS 11800/2010-A-12 soud zjistil úpadek dlužnice a současně povolil řešení úpadku oddlužením. Usnesením ze dne 9.3.2011 č.j. KSPH

41 INS 15968/2010-A-15 soud zjistil úpadek dlužníka i dlužnice a současně povolil řešení jeho úpadku oddlužením. Přihláška věřitele Všeobecné zdravotní pojišťovny byla soudem i insolvenčním správcem proto zařazena pod společnou spisovou značku KSPH 41 INS 15968/2010 (Jiří anonymizovano ).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Praze dne 17. června 2011

JUDr. Jitka Drobná, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: K. Ondráková