KSPH 41 INS 12039/2010-B-13
jednací číslo: KSPH 41 INS 12039/2010-B-13

USNESENÍ Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v insolvenční věci dlužníka: Petr anonymizovano , anonymizovano , bytem Tyršova 108, 261 19 Příbram,

takto:

I. Usnesení zdejšího soudu čj. KSPH 41 INS 12039/2010-B-7 ze dne 140. ledna 2011 se mění tak, že výrok II. usnesení zní-soud ukládá dlužníku, aby z příjmů, které získá po schválení oddlužení, platil prostřednictvím insolvenčního správce Ing. petra beneše, se sídlem Na Jezerce 1339/42, 140 00 Praha 4, nezajištěným věřitelům měsíčně částku, která svým rozsahem odpovídá částce, kterou mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, po odečtení odměny a hotových výdajů insolvenčního správce ve výši celkem 900,-Kč, a to každému podle poměru jejich pohledávek, jak následuje: II. věřitel označení subjektu adresa Zjištěná poměr č. pohledávka uspokojení v Kč v % 1 Home Credit a.s. Moravské náměstí 249/8, 31.078 2,74 Brno, popřeno: IČ 269 78 636 132.934,28 11,72

2 Komerční banka, a.s. Na Příkopě 969/33, 125.541,14 11,07 114 07 Praha 1 IČ 45317054 3 COFIDIS s.r.o. Bucharova 1423/6, 65.153,89 5,75 Praha 5, IČ 271 79 907

4 Česká spořitelna, a. s. Olbrachtova 1929/62, 230.985,41 20,38 Praha 4, IČ 452 44 782 5 Kooperativa pojišťovna, Templová 747, 110 01 4.092 0,36 a.s., Vienna Insurance Praha 1 Group IČ 47116617 6 ESSOX s.r.o. Senovážné náměstí 231/7, 37.216,27 3,28 České Budějovice, IČ 267 64 652 7 CETELEM a.s. Karla Engliše 5/3208, 191.204 16,86 Praha 5, IČ 250 85 689 8 GE Money Bank a.s. Vyskočilova 1422/1a Praha 315.734,73 27,84 4, IČ: 256 72 720

Odůvodnění:

Usnesením zdejšího soudu čj.-B-7 ze dne 10. ledna 2011 bylo rozhodnuto o schválení oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře.

Ve vztahu k věřiteli č. 3 došlo ke změně rozhodnutí zdejšího soudu, neboť podáním ze dne 15.3.2011 insolvenční správce soudu doručil zpětvzetí popření části pohledávky věřitelel č. 3-COFIDIS s.r.o. do výše 13.237,49 Kč. Pohledávku věřitelel č. 3-COFIDIS s.r.o. uznává insolvenční správce v plné výši tak jak byla přihlášena, tedy v celkové částce 65.153,89 Kč.

Soud proto své původní rozhodnutí o schválení oddlužení změnil ve výroku II. tak jak je výše uvedeno.´Částka, která dosud byla deponována u insolvenčního správce, nechť je vyplacena vůči jednotlivým věřitelům v poměru jejich uspokojení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 18. května 2011

JUDr. Jitka Drobná, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: K. Ondráková