KSPH 41 INS 10783/2011-B-21
Číslo jednací: KSPH 41 INS 10783/2011-B-21

Usnesení Krajský soud v Praze se sídlem Praha 5, Nám. Kinských 5, rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v insolvenční věci dlužníka : Václava anonymizovano , anonymizovano , bytem Litovická 1660, 253 01 Hostivice, při výkonu dohlédací činnosti soudu po schválení oddlužení

takto:

Usnesení zdejšího soudu č. j. KSPH 41 INS 10783/2011-B-8 ze dne 20.10.011 ve spojení s usnesením č.j. KSPH 41 INS 10783/2011-B-9 ze dne 24.10.2011 se ve výroku VI. mění takto :

VI. Příjem, z něhož musí dlužník uhradit první splátku, je jeho mzda od zaměstnavatele HÖDLMAYR Logistics Czech Republic, a.s., se sídlem Nádražní 350, 252 61 Jeneč, IČ 45806497.

Odůvodnění :

Usnesením zdejšího soudu č. j.-B-8 ze dne 20.10.011 ve spojení s usnesením č.j.-B-9 ze dne 24.10.2011 bylo rozhodnuto o schválení oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a dlužníkovi byla uložena povinnost vyplácet pravidelně každý měsíc prostřednictvím správce svým nezajištěným věřitelům částku dle poměru jejich pohledávek.

VI. Podáním doručeným soudu dne 30.10.2012 sdělil insolvenční správce, že dlužník nastoupil dne 29.10.2012 do zaměstnání, kdy plátcem mzdy dludníka je HÖDLMAYR Logistics Czech Republic, a.s., se sídlem Nádražní 350, 252 61 Jeneč, IČ 45806497.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Praze dne 15. listopadu 2012

JUDr. Jitka Drobná, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Nikola Laškovská