KSPH 41 INS 10659/2010-B-28
KSPH 41 INS 10659/2010-B-28

Usnesení Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v insolvenční věci dlužníka: Karel anonymizovano , anonymizovano , bytem Chleby 156, k doručení Nymburk Mládežnická 1983 při výkonu dohlédací činnosti soudu po schválení oddlužení

takto:

Usnesení zdejšího soudu č. j. KSPH 41 INS 10659/2010-B-11 ze dne 22.12.2010 se ve výroku II. mění takto :

II. Soud ukládá plátci mzdy dlužníka, společnosti WORKLINE s.r.o., se sídlem Liberec VI-Rochlice, Na Kačírku 454, PSČ 460 01, IČ 29012140, aby po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení prováděl ze mzdy dlužníka stanovené srážky odpovídající částce, kterou mohou být při výkonu rozhodnutí uspokojeny přednostní pohledávky a nevyplácel sražené částky dlužníku, ale na účet insolvenčního správce 2105941228/2700.

Odůvodnění :

Usnesením zdejšího soudu č.j.-B-11 ze dne 22.12.2010 bylo rozhodnuto o schválení oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a dlužníkovi byla uložena povinnost vyplácet pravidelně každý měsíc prostřednictvím správce svým nezajištěným věřitelům částku dle poměru jejich pohledávek.

Podáním doručeným soudu dne 15.1.2013 sdělil dlužník, že ukončil pracovní poměr u stávajícího zaměstnavatele a předložil novou pracovní smlouvu. Soud proto změnil výrok II. jak je výše uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Praze dne 18. ledna 2013

JUDr. Jitka Drobná, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Nikola Laškovská