KSPH 41 INS 10006/2012-B-18
KSPH 41 INS 10006/2012-B-18

Usnesení Krajský soud v Praze se sídlem Praha 5, Nám. Kinských 5, rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v insolvenční věci dlužníka: Ing. Jiří anonymizovano , anonymizovano , bytem Pražská 8, 269 01 Rakovník, při výkonu dohlédací činnosti soudu po schválení oddlužení

takto:

Usnesení zdejšího soudu č. j. KSPH 41 INS 10006/2012-B-15 ze dne 16.1.2013 se ve výroku VI. mění takto :

VI. Příjem, z něhož musí dlužník uhradit první splátku, je jeho mzda od zaměstnavatele AGA Company s.r.o., se sídlem Praha 2-Vinohrady, Bělehradská 858/23, IČ 28124227.

Odůvodnění :

Usnesením zdejšího soudu č.j.-B-15 ze dne 16.1.2013 bylo rozhodnuto o schválení oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a dlužníkovi byla uložena povinnost vyplácet pravidelně každý měsíc prostřednictvím správce svým nezajištěným věřitelům částku dle poměru jejich pohledávek. Při vyhotovování usnesení došlo k chybnému uvedení nájemců pod body a)-c). Soud proto změnil výrok VI. jak je výše uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Praze dne 11. února 2013

JUDr. Jitka Drobná, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Nikola Laškovská