KSPH 37 INS 15486/2012
KSPH 37 INS 15486/2012 KSPH 37 INS 15488/2012 2 VSPH 1515/2015-B-66

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníků Miluše Kubínové a Jaroslava Kubína, bytem Průběžná 30, Chotutice, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 37 INS 15486/2012-B-51, KSPH 37 INS 15488/2012 ze dne 24. června 2015

takto:

Odvolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením č.j.-B-51, KSPH 37 INS 15488/2012 ze dne 24.6.2015 zrušil pro neplnění podstatných povinností schváleného způsobu oddlužení schválené oddlužení Miluše Kubínové a Jaroslava Kubína (dále jen dlužnice a dlužník, popř. dlužníci) plněním splátkového kalendáře (bod I. výroku) a na majetek dlužníků prohlásil konkurs (bod II. výroku) s tím, že bude projednáván jako nepatrný (bod III. výroku).

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Praze se dlužníci včas odvolali. Zatímco dlužnice požadovala, aby je odvolací soud změnil tak, že jí umožní uhradit polovinu dluhů dle splátkového kalendáře v rozsahu 30%, dlužník požadoval, aby jim odvolací soud umožnil nadále řešit úpadek oddlužením plněním splátkového kalendáře. Dlužnice uvedla, že je tělesně postižená a pobírá invalidní důchod, ale vzhledem k tomu, že je za vznik dluhů odpovědný dlužník, její bývalý manžel, vyjádřila ochotu zaplatit polovinu splátek dle splátkového kalendáře za přispění své matky Soni Hejné. Tvrdila rovněž, že po doléčení následků operace kolena nastoupí do pracovního poměru u Drogérie TETA. Dlužník uvedl, že nastoupil do pracovního poměru, což mu umožní, aby pokračoval ve splácení splátkového kalendáře.

Protože na jednání před odvolacím soudem vzali dlužníci svá odvolání zpět, postupoval odvolací soud podle ust. § 207 odst. 2 občanského soudního řádu a odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 4. září 2015 JUDr. Jiří K a r e t a, v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Borodáčová