KSPH 36 INS 7726/2012
KSPH 36 INS 7726/2012 KSPH 36 INS 7731/2012-P-5-4

Usnesení Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní Mgr. Alenou Watzkovou v insolvenční věci dlužníků: a) Petr anonymizovano , anonymizovano , bytem Bělehradská 2216, 272 01 Kladno, a b) Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem Bělehradská 2216, 272 01 Kladno, o přihlášené pohledávce,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 12. října 2012, č. j. KSPH 36 INS 7731/2012-P-5-2, s e z r u š u j e .

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 31. 7. 2011 č. j.-A-13 byl zjištěn úpadek dlužníků a) a b), byl ustanoven insolvenční správce a povoleno řešení jejich úpadku oddlužením. Dne 10. 9. 2012 proběhlo u Krajského soudu v Praze přezkumné jednání a schůze věřitelů, na kterém insolvenční správkyně částečně popřela pohledávku č. 1, a pohledávku č. 2 věřitele Komerční banka, a.s., IČO 453 17 054, se sídlem Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1, a to v celkové výši 39.096,40 Kč. Zjištěna byla v celkové výši 167.808,51 Kč. Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 12. 10. 2012 č. j. KSPH 36 INS 7731/2012-P-5-2 byla pohledávka věřitele Komerční banka, a.s. ve výši 39.096,40 Kč odmítnuta a do této výše ukončena účast daného věřitele v insolvenčním řízení. Proti tomuto usnesení podal věřitel v zákonné lhůtě odvolání. Z insolvenčního spisu soud zjistil, že insolvenční správkyně zaslala vyrozumění o popření nevykonatelné pohledávky věřitele Komerční banka, a.s. nesprávně na adresu JUDr. Petra Balcara.

Vzhledem k tomu, že ve věci bylo rozhodnuto asistentem soudce, soud postupoval dle § 9 odst. 1 zák. č. 121/2008 Sb. a rozhodnutí k odvolání věřitele zrušil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 14. listopadu 2012

Mgr. Alena Watzková, v. r. samosoudkyně Za správnost: Lucie Pěchotová