KSPA 56 INS 15756/2012-P1-2
Č.j.: KSPA 56 INS 15756/2012-P1-2

Záznam o mylném zařazení

Dokument byl omylem zařazen pod spisovou značkou č.j.: KSPA 56 INS 15756/2012-P1-2.

Následně bylo provedeno správné zařazení tohoto dokumentu k č.j.: KSPA 56 INS 15760/2012-P1-2.

Děkujeme za pochopení.

Sepsala Michaela Šteklová

Dne 30. prosince 2015