KSOS 40 INS 22491/2014
NEJVYŠŠÍ SOUD CESKE REPUBLIKY KSOS 40 INS 22491/2014 29 NSCR 205/2017-13-50

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Krčmářem V insolvenční věci dlužníků Martina GoroPa, narozeného 12. června 1979, a Kateřiny GoroPové, DiS., narozené 6. prosince 1978, obou bytem V Ostravě-Výškovicích, Výškovická 446/151, PSČ 700 30, vedené uKrajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 40 INS 22491/2014, o zproštění výkonu funkce insolvenčního správce, o dovolání dlužníků proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29. září 2017, č.j. KSOS 40 (38) INS 22491/2014, 3 VSOL 570/2017-B-42, takto:

Dovolací řízení se zastavuje. Odůvodněnt

[1] Usnesením ze dne 23. března 2017, č. j. KSOS 40 (38) INS 22491/2014-B-29, Krajský soud v Ostravě (dále jen insolvenční soud ) zamítl návrh dlužnice , aby Mgr. Ing. Bohumil Kaduch byl zproštěn výkonu funkce insolvenčního správce.

[2] K odvolání dlužníku Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení insolvenčního soudu vtom správném znění, že se takto zamítá návrh dlužníků .

[3] Proti usnesení odvolacího soudu podali dlužníci dovolání (B-45).

[4] Jelikož při podání dovolání nebyli dovolatelé zastoupeni advokátem, ani nedoložili, že mají sami odpovídající právnické vzdělání (& 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále též jen o. s. ř. ), insolvenční soud je usnesením ze dne 13. listopadu 2017, č. j. KSOS 40 (38) INS 22491/2014-B46, doručeným dlužníkům zvlášť dne 21. listopadu 2017 (srov. doručenky u B-46), vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranili do 15 dnů do doručení usnesení.

[5] Nedostatek povinného zastoupení dovolatelé neodstranili (přes poučení onásledcích nečinnosti). Předseda senátu Nejvyššího soudu (% 243f odst. 2 o. s. ř.) proto podle ustanovení % 241b odst. 2 a 5 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkům, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 8. ledna 2018 JUDr. Zdeněk Krčmář v. r. Za správnost vyhotovení: Pavlína Tkaná předseda senátu